Open Hof

De Protestantse Gemeente Damsterboord financiert onder andere het pastorale werk binnen de ‘Open Hof’. Vanuit steeds krappere financiële middelen bij de ‘Open Hof’ is er een traject ingezet om de samenwerking aan te halen met ‘Het Kopland’, een organisatie met gelijkaardige ondersteuningsdoelstellingen. In de discussie met de burgerlijke gemeente Groningen is vastgesteld dat een vergaande vorm van samenwerking risico’s in zich heeft die we met elkaar liever willen vermijden. Tegen die achtergrond heeft de burgerlijke gemeente toegezegd om onder zekere voorwaarden de financiële bijdrage te willen ophogen. Op dit moment wordt er gekeken naar de omvang en de voorwaarden van deze bijstelling. Binnen onze gemeente bespreken we op dit moment wat dit betekent voor de ontwikkeling van onze bijdrage aan het pastoraat. Als vervolg daarop wordt beoordeeld wat dit betekent voor het meerjarenbeleid en de aansturing van de vereniging ‘Open Hof’.

Thema-bijeenkomsten

De commissie thema-avonden heeft een verslag gemaakt van haar werkzaamheden sinds haar oprichting in 2014. De kerkenraad heeft naar aanleiding hiervan de leden uitgenodigd om over en weer te luisteren naar de ervaringen. Als kerkenraad zijn we van mening dat de thema-avonden zeker bijdragen aan de zichtbaarheid van onze gemeente in de directe omgeving, zowel bij bewoners als bij organisaties. De kerkenraad heeft daarom de commissie gevraagd door te gaan met het organiseren van deze thema-avonden en is de commissieleden zeer dankbaar voor hun werk tot nu toe.

Gehandicaptenpastoraat

Ruim 40 jaar geleden is in Groningen de commissie “Pastoraat verstandelijk gehandicapten” opgericht en organiseert vijf keer per jaar een kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking. De commissie is in het verleden ondergebracht bij de Raad van Kerken, maar omdat het tegenwoordig in principe om protestantse diensten gaat, heeft de commissie voorgesteld om ondergebracht te worden bij de Protestantse Gemeente Groningen en de Protestantse Gemeente Damsterboord. De kerkenraad van Damsterboord is akkoord met dit voorstel.

Onderzoek gebruik gebouwen

Zoals u weet, loopt er binnen onze kerkelijke gemeente een discussie over het gebruik van onze kerkgebouwen. Ter ondersteuning van deze discussie heeft de kerkenraad een onderzoek uitgezet bij de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Moeten we de huidige twee gebouwen (Emmaüskerk en Stefanuskerk) handhaven, en zo niet, welk gebouw past dan het beste bij onze identiteit? 

De PThU heeft de eerste versie van het onderzoeksrapport aan ons opgeleverd. Na een paar correcties op geleide van onze feedback, krijgen ze de ruimte om het rapport binnen het moderamen toe te lichten. Hierna vindt een discussie plaats in de kerkenraad. Het voorgenomen besluit wordt meegenomen naar een gemeenteavond, waarop de gemeenteleden samen met de kerkenraad kunnen discussiëren over het toekomstige gebruik van onze kerkgebouwen. We hopen het geheel in de tweede helft van dit jaar af te ronden.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com