Commissie Eredienst

In de kerkenraad hebben we gesproken over het samenstellen van een commissie Eredienst. Deze commissie zal een drietal doelen hebben, namelijk het ondersteunen van de eredienst, het betrekken van gemeenteleden bij de eredienst en het beproeven van nieuwe ontwikkelingen uit de liturgiek. De commissie is een voortvloeisel uit het nieuwe beleidsplan van de gemeente Damsterboord en zal gaan bestaan uit leden van reeds bestaande werk- en taakgroepen en andere gemeenteleden.

Gemeentezondag van 22 maart

Op 22 maart hebben we een gemeentezondag gehouden, waarbij de kerkrentmeesters de financiële situatie geschetst hebben voor de komende periode. Deze presentatie liet duidelijk zien dat we met het huidige financiële klimaat, in combinatie met teruglopende inkomsten vanuit de gemeenteleden, in korte tijd moeten interen op onze reserves, wat op de langere termijn (30 jaar) het einde van onze huidige gemeente zou betekenen. Aansluitend hebben we met elkaar gesproken over mogelijkheden om onze financiële positie te verbeteren. De kerkenraad is erg blij met de inbreng vanuit de gemeente en deze punten zijn in de laatste vergadering besproken. Duidelijk werd dat we boven onze stand leven, met een full-time predikantsplaats en drie kerken om uit te kiezen. Ook werd duidelijk dat we liever één full-time predikant hebben met één kerk, dan een part-time predikant met drie kerken. Aangezien we op dit moment slechts twee kerken gebruiken doordat de Borgbrug gesloten is, heeft de kerkenraad besloten om deze situatie ook na het openstellen van de Borgbrug in eerste instantie te handhaven. Daarnaast gaan we op korte termijn met de gemeenteleden overleggen over het gebruik van de Maartenskerk in Middelbert, en het eventueel afstoten van een andere kerk op de lange termijn. Hierover wordt u binnenkort geïnformeerd.

Kort nieuws

• De kerkenraad is verheugd te melden dat zij akkoord is met het aanstellen van dhr. Jaap Vedelaar als penningmeester van de kerkrentmeesters.

• Verheugd was de kerkenraad ook over de opkomst bij het Paasontbijt op 5 april.

• In de laatste vergadering heeft de kerkenraad de jaarrekening 2014 van de Diaconie goedgekeurd.

• Op 16 mei wordt een middag georganiseerd voor alle vrijwilligers van Damsterboord, met aansluitend een gezamenlijke maaltijd in Kerkenheem.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com