VAN EDEN TOT HEDEN

De slogan ‘Er gaat niets boven Groningen’ is in de loop der jaren als het over het stedelijk gebied gaat, toch wel aan slijtage onderhevig. Zeker als je na een zondagse kerkgang op het gezonde idee bent gekomen om het geestelijk voedsel in alle rust te laten bezinken en de oostkant van de stad op te zoeken: daar ligt, te midden van het natuurgebied Kardinge, het dorp Noorddijk.Eens het centrum van de voormalige gemeente Noorddijk, dat o.a de kernen Engelbert, Middelbert, Ruischerbrug en Oosterhoogebrug omvatte.

Anno nu is Noorddijk een pareltje in een groene oase waar de term ‘niets’ absoluut niet op van toepassing  is.

Kerk en samenleving

Tot zover de lofzang (dit keer niet uit Sions zalen) op de streek waar de kerkelijke gemeente Damsterboord is gevestigd en waar ds. Jan Wilts niet alle

en als zielenherder zijn schapen hoedt, maar waar hij en zijn gezin ook wonen.

De Stefanuskerk, een romanogotische kerk uit de 13e eeuw, is niet alleen fysiek maar ook inhoudelijk het centrum van het dorp. Dit laatste vergt enige uitleg, maar vormt in feite ook de kern van dit verhaal.

Bij de uitleg van de stad in de jaren ’70 (o.a.Lewenborg) nam de toenmalige kerkelijke gemeente flink in aantal leden toe. Daarom gaf gemeente Groningen toestemming om voor een periode van

5 jaar een noodgebouw tegenover de kerk te plaatsen als ruimte voor kindernevendienst e.d.

Dit zijn uiteindelijk meer dan 7x 5 jaren geworden. (Niet alleen de wegen des Heren zijn soms ondoorgrondelijk)

Nu is er Kerkenheem: de naast de kerk gelegen voormalige boerderij Kerkenheem, biedt na verbouwing  plaats aan tal van kerkelijke maar ook maatschappelijke activiteiten. Ook de buurt kan hier gebruik van maken. Het noodgebouw tegenover de kerk is inmiddels gesloopt.

Dat de gemeente Damsterboord in de praktijk ook breder deel uit wil maken van de Noorddijker gemeenschap, blijkt wel uit de vraag van het kerkbestuur aan de bewoners, verenigd in de ‘Noorddieker Noabers’, om een zinvolle invulling te bedenken  voor de ontstane dorre vlakte tegenover de kerk.

Noabertoen

Het idee voor een ‘Noabertoen’ in het centrum van het dorp werd door alle partijen omarmd.

Een initiatiefgroep vanuit de Noorddieker Noabers startte het afgelopen najaar met het opzetten en uitwerken van een plan van aanpak.

Daar waar tal van initiatieven op dit terrein nog wel eens in schoonheid sterven, is na een gedegen voorbereiding zaterdag 22 maart de eerste spade de grond in gegaan, wat moet leiden tot een buurttuin in de meest brede zin van het woord.

Dominee en buurtgenoot Jan Wilts refereerde bij deze gelegenheid aan de allereerste tuin, de hof van Eden en de nieuwe buurttuin, een tuin van heden. Een tuin voor noabers in de meest brede zin van het woord. Niet mien toentje, maar ons toentje. In te richten met fruitbomen (ook appelbomen), groente- en bloembedden, bessenstruiken,een speelplek voor kinderen en bankjes voor noabers van dichtbij en veraf als rust en bezinningsplek.

De initiatiefgroep fungeert in deze als aanjager, gesprekspartner,ontwikkelaar en fondsenwerver. Gemeente Groningen, bestuur Damsterboord en buurtbewoners dragen bij in de eerste kosten. Er zijn fondsen benaderd om dit prachtige initiatief een bredere basis te geven.

 Wiebe Schoonhoven

zie hieronder de foto's!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com