•  
  •  
  •  

welkom bij de Stefanuskerk in Noorddijk, Groningen

Een unieke plek voor ontmoeting, cultuur en bezinning

De kerk

De Omgeving

Trouwen in de kerk

de kerk

De Stefanuskerk, een pittoreske kerk met rijke historie

De prachtige Stefanuskerk, half verstopt achter de hoge bomen, is gelegen in het eeuwenoude dorpje Noorddijk, aan de rand van de stad Groningen tegen de wijk Lewenborg.

In de kerk wordt om de zondag de eredienst gevierd door de Protestantse Gemeente Damsterboord , eigenaar van de kerk. De kerk wordt daarnaast regelmatig gebruikt voor andere bijeenkomsten, zoals trouw- en rouwdiensten

De boerderij naast de kerk behoorde vroeger aan de kerk. De naam geeft dat ook aan: Kerkenheem. Recent is de boerderij verworven door de Protestantse Gemeente Damsterboord en behoort daarmee opnieuw aan de kerk. Kerkenheem is in 2012-2013 onder architectuur gerestaureerd. In de stallen zijn vergaderruimtes met diverse mogelijkheden gerealiseerd. Het woonhuis van de boerderij is verbouwd tot pastorie.

 

 

 Historie

 De kerk van Noorddijk (ook Stephanuskerk) in Noorddijk binnen de gemeente Groningen is een romanogotische kerk gebouwd omstreeks 1250. De kerk was gewijd aan de heilige Stephanus.

 

 

 

De middeleeuwse Stephanuskerk van Noorddijk werd halverwege de 16e eeuw ingrijpend verbouwd. De kerk werd verlengd met een koor en een vlak plafond verving de gewelven. De toren, waarvan de eerste steen werd gelegd door Anna Maria Ulgers, dateert uit 1648 Op de toren staat een windvaan met een adelaar.De preekstoel dateert uit 1840 en is vervaardigd door A.C. Cramwinkel.

   

 

De klokken

De beide klokken uit de toren werden in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers weggehaald. De oudste van deze klokken, gegoten in 1660 door Willem Jacobus de Vrij, werd weer teruggevonden en kon herplaatst worden. Bij de inwijding van de klokken in 1660 dronken de klockluides tot Noorddijck vier halve tonnen kluin (bier) ter waarde van zestien gulden en tien stuivers. In 1996 is er een nieuwe tweede klok bijgekomen, deze klok was een geschenk van één van de inwoners van Noorddijk.

Het uurwerk in de toren

 

 

 De ramen

 De gebrandschilderde ramen tonen de wapens van vier kerkvoogden.

 

 

 

 Het kerkorgel

 Het kerkorgel werd in 1864 gebouwd door de orgelbouwer Peter orgelbouwer Petrus van Oeckelen. In 2006 werd het orgel voor de eerste maal gerestaureerd. De kerk bezit een 17e-eeuws offerblok.