Aan het onderzoeksrapport rond het toekomstig gebruik van onze kerkgebouwen wordt de laatste hand gelegd. Zodra de kerkenraad het rapport heeft ontvangen, zal zij dit bekijken en zal het rapport besproken worden met de gemeenteleden van Damsterboord.

In de kerkenraad is het werkplan van de commissie Eredienst besproken. De kerkenraad heeft dit werkplan goedgekeurd. Over enige tijd zal dit plan ook gepresenteerd worden aan de gemeenteleden.

Op zondagmiddag 26 maart is er een creatieve ontmoetingsmiddag in
de Samenwerkingsschool Meeroevers.
We zullen dan samen, jong en oud, het verhaal van Pasen ontdekken.
Er zijn verschillende workshops: theater, creatief, muziek & zang

 <<bekijk de volledige uitnodiging hier>>

(bekijk ook eens het verslag van de vorige ontmoetingsmiddag in Meerstad)

 

    

Een open avond over de veranderingen in de zorg met name in de Mantelzorg, Jeugdzorg en Huishoudelijke zorg. De organisatie is in handen van Protestantse Gemeente Damsterboord in samenwerking met WIJ Lewenborg.

Theatergezelschap Improsa zal in drie afleveringen met woord en spel de problemen zichtbaar maken. In samenspel met het panel van deskundigen en de zaal zal deze groep de avond verzorgen op een verrassend creatieve manier.

Met medewerking van de kindernevendienst, organist Gerard van Reenen en cantor Grietie Hollenga hielden we op 1e Kerstdag een prachtige viering. Dit jaar voor het eerst met een kerstspel rondom het verhaal “Het herderslied”. Alle kinderen konden meedoen, oefenen was niet nodig. Het kerstspel maakte deel uit van de kerkdienst.

Verder hebben we gezongen: traditionele en ook nieuwere liederen, ondersteund door Grietie en Gerard. Uiteraard hoorden we ook in het hart van de dienst de blijde boodschap van de geboorte van Jezus. Het was een zalige Kerst.

Heidag
Op zaterdag 15 oktober heeft de kerkenraad onder leiding van Louis Bakker van de PKN een heidag gehouden in de kerk in Engelbert. Doel: op een open manier met elkaar praten over waar we energie van krijgen (parels), wat we als moeilijk of belemmerend ervaren (dilemma’s), wat we kunnen verbeteren en wat we moeten behouden in ons werk als ambtsdragers en predikant en hoe we de toekomst zien van de kerk in het algemeen en onze gemeente in het bijzonder. Eén dag is daarvoor uiteraard niet genoeg, maar we hebben als kerkenraad genoeg stof tot nadenken meegekregen. Voor de komende periode hebben we als huiswerk meegekregen om dilemma’s uit de werkgroepen eerder in de kerkenraad te bespreken, daarnaast om een oplossing te zoeken voor het elkaar goed informeren zonder meer te hoeven vergaderen. Het was een vruchtbare dag op een mooie locatie.

Opheffen VvKL
In goed overleg tussen het bestuur van de Walfriedparochie, de leden van de Vereniging van Kerken in Lewenborg (VvKL) en de kerkenraad van Damsterboord is besloten om de VvKL op te heffen. Omdat alleen de Walfriedparochie en Damsterboord nog maar lid waren van de VvKL lijkt het effectiever om af te stemmen via het bestaande besturenoverleg. De besturen van Walfriedparochie en Damsterboord zullen gezamenlijk de verantwoordelijkheden van de VvKL overnemen.

Begrotingen en jaarrekeningen
De kerkenraad heeft de begroting voor 2017 van de werkgroepen Kerkrentmeesters en Diaconie goedgekeurd, evenals de jaarrekeningen van 2015. De overzichten zijn te vinden op onze website, via het artikel onder Gemeente Damsterboord > ANBI.

Onderzoek minder gebouwen
Zoals wellicht al bekend is, heeft de kerkenraad naar aanleiding van de in het voorjaar gehouden gemeentezondag een traject opgestart om minder verschillende gebouwen te gebruiken en dus te moeten onderhouden. Onder leiding van een medewerker van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) doet een student op dit moment onderzoek, zowel theoretisch als binnen de gemeente. De eerste open opinie-avonden zijn inmiddels gepland en bij het verschijnen van dit bericht mogelijk deels al geweest.

Dennis vd Laan (scriba)

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com